20 största aktieägare 2017-09-30Antal aktierÄgarandel och röstvärde
Lars Göran Bäckvall genom bolag9 805 27418,0 %
Satrap Kapitalförvaltning AB (AB Sagax)6 990 37312,9 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB5 181 1279,5 %
Fjärde AP-Fonden4 793 8368,8 %
Didner & Gerge Fonder2 709 3095,0 %
Erik Selin Fastigheter AB1 550 0002,9 %
Handelsbanken Liv1 425 1512,6 %
Avanza Pension1 120 8102,1 %
Göthes Järn AB1 043 1001,9 %
Verdipapirfond Odin Ejendom (Odin Fastighet)1 033 5811,9 %
Allba Holding AB999 8071,8 %
Polarrenen AB937 8011,7 %
Catella Bank682 6021,3 %
Gunnar Smedh613 6961,1 %
BLL Invest AB460 5640,9 %
SEB Investment Management424 0040,8 %
Andra AP-fonden416 6480,8 %
M2 Asset Management AB400 0000,7 %
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)386 1350,7 %
Öhman Bank S.A.349 4000,6 %
Summa 20 största aktieägare41 323 21876,1 %
Styrelse & anställda*380 4200,7 %
Summa övriga aktieägare12 635 30823,2 %
Totalt antal aktier54 338 946100 %
*Lars Göran Bäckvalls innehav ej inkluderat