De 15 största ägarna

Aktieägare 2017-06-30Antal aktierÄgarandel och röstvärde
Lars Göran Bäckvall genom bolag9 805 27418,0 %
Satrap Kapitalförvaltning AB (AB Sagax)6 990 37312,9 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB5 281 1279,7 %
Fjärde AP-Fonden4 304 9397,9 %
Didner & Gerge Fonder2 696 6345,0 %
 Erik Selin Fastigheter AB1 550 0002,9 %
Handelsbanken Liv1 425 5512,6 %
Avanza Pension1 125 2781,9 %
Göthes Järn AB1 043 1001,9 %
Allba Holding AB1 000 1601,8 %
Polarrenen AB937 8011,8 %
Catella Bank711 7551,3 %
Gunnar Smedh613 6961,1 %
Östersjöstiftelsen588 8001,1 %
Gålöstiftelsen474 6000,9 %
Summa 15 största aktieägare38 549 08871 %
Summa övriga aktieägare15 789 85829 %