Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden 2014

Offentliggörande av förändring i det totala antalet aktier och röster i NP3

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3“) uppgår per den 30 december 2014 till 48 451 467 stycken. Som tidigare offentliggjorts är ökningen av antalet aktier och röster hänförlig till de nyemissioner som skedde i samband med erbjudandet om teckning av aktier i samband med börsnoteringen av NP3 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad den 4 december 2014 (samt en övertilldelningsoption i samband därmed). Ökningen uppgår till totalt 7 666 667 aktier (varav 6 666 667 aktier i grunderbjudandet och 1 000 000 aktier i övertilldelningsoptionen).

 » Läs mer…

Meddelande om stabilisering och utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Avanza Bank AB (“Avanza”) har till fullo utnyttjat övertilldelningsoptionen att teckna ytterligare 1 000 000 aktier i NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) i samband med erbjudande om nyemission i NP3s aktier. Avanza har också meddelat att inga stabiliseringsåtgärder har genomförts och stabiliseringsperioden avslutas i förtid då kursen bedöms som stabil.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till WeGot AB som etablerar sig i Gävle.

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat hyresavtal med WeGot AB vilket innebär en nyetablering av deras möbel- och inredningsbutik i Gävle. Etableringen sker på NP3s fastighet på Sörby Urfjäll. 

WeGot AB är ett Malmöföretag som hittills haft en butik i Malmö samt webbutik i Danmark och Sverige. WeGot har specialiserat sig på ett stort och prisvärt sortiment av alla typer av möbler för hemmet. Nu blir det alltså en nyetablering på Sörby Urfjäll bredvid Gävle Fiskredskap,

 » Läs mer…

NP3 förvärvar mindre fastighet i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheterna Mjölner 32 och Mjölner 33 av ett lokalt anknutet konsortium.

Fastigheterna omfattar cirka 1 700 kvadratmeter byggnad och cirka 6 500 kvadratmeter mark, hyresgäst är Corvara industri och skadeservice. Tillträde av fastigheterna sker den 15 december och köpeskillingen uppgår till 9,5 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde.

–  Det är en relativt liten affär men det är verkligen en typisk NP3 affär. Vi köper fastigheten off market till en avkastning om cirka 9 procent med en väldigt stark hyresgäst på ett långt avtal,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB:s (publ) handel på Nasdaq Stockholm inleds idag.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller “Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier genom nyemission av 6 666 667 aktier (“Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för teckning av aktier i Bolaget har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handeln i Bolagets aktier inleds idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Beskrivning av erbjudandet i korthet

  • Teckningskursen uppgick till 30 SEK per aktie.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar ytterligare i Umeå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Vevstaken 9 av Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB till ett underliggande fastighetsvärde om 41 miljoner kronor.

Vevstaken 9 är belägen på Västerslätt i Umeå i anslutning till NP3s fastighet Generatorn 7. Fastigheten omfattar cirka 10 500 kvadratmeter och största hyresgäst är Gärdin & Persson som bedriver handel med byggvaror och maskiner. Tillträde av fastigheten sker den 2 december 2014.

– Vi har ett bra fastighetsbestånd i Umeå och i och med denna affär stärker sig NP3 ytterligare i kategorin Business to business vilket är en viktig del av vår fastighetsportfölj,

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter i Sundsvall

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat tre fastigheter varav två med tomträtt i Sundsvall. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 21 miljoner kronor och förvärvet sker genom bolag. Säljare är det lokala Sundsvallsbolaget TOBA Holding.

Fastigheterna är belägna i Granloholm samt vid Södra kajen i närheten av NP3s tidigare fastighet Rosenborg 4. Fastigheterna omfattar totalt cirka 3 200 kvadratmeter, största hyresgäst är Sundsvalls kommun. Tillträde av fastigheterna sker den 1 december.

– Fastigheterna har en bra mix med Sundsvalls kommun som största hyresgäst,

 » Läs mer…

NP3 mot börsnotering – offentliggör prospekt

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller “Bolaget”) har beslutat att gå vidare med planerna att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och genomföra en ägarspridning genom nyemission av aktier (“Erbjudandet”). Syftet med noteringen och Erbjudandet är att främja NP3s fortsatta expansion och utveckling. Ett prospekt med fullständiga villkor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggörs idag på Bolagets hemsida. Vidare har styrelsen för NP3 ansökt om, och erhållit godkännande, under förutsättning att bland annat spridningskravet uppfylls,

 » Läs mer…

Delårsrapport för perioden januari-september 2014

  • Intäkterna uppgick till 161 929 KSEK (106 739)
  • Driftöverskottet uppgick till 127 731 KSEK (83 691)
  • Överskottsgraden uppgick till 79 % (78)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 67 283 KSEK (38 205)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 34 613 KSEK (-20 279)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 242 MSEK (1 737)
  • Tillträden av 49 stycken fastigheter för 1 469 MSEK och försäljning av 1 fastighet för 14 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 80 926 KSEK (5 080) vilket motsvarar 4,11 SEK/ aktie (0,99) samt 2,93 SEK/ aktie (0,81) efter utspädning

Antal aktier vid periodens utgång var 40 784 400 stycken

Tredje kvartalet,

 » Läs mer…

Nyetablering av butikskedja till Umeå

NP3 har hyrt ut ÖoB:s nuvarande butikslokal om ca 3 200 kvm på Västerslätt i Umeå till lågpriskedjan MM Mycket mer för pengarna som blir en nyetablering inom handeln i Umeå.

Lågpriskedjan MM Mycket Mer för pengarna kommer i och med sin etablering i Umeå att öppna sin fjärde butik i Sverige. MM är ett lågprisvaruhus som erbjuder ett brett sortiment med märkesvaror, klipp och partier inom hygien, hem & hushåll, livs, kemprodukter,

 » Läs mer…