Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden 2017

Valberedningens förslag till styrelse i NP3 Fastigheter AB (publ)

NP3 Fastigheter AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2017 väljer Olof Johansson till ny styrelseledamot. Olof Johansson är bland annat VD i Sveanor Fastigheter AB, han har dessförinnan grundat och varit delägare i Pangea Property Partners samt haft olika ledande befattningar inom Skanska-koncernen och även varit styrelseledamot i NCC.

Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Gunnar Lindberg, Anders Nilsson och Elisabeth Norman. Styrelseledamoten Lisa Flodin och styrelsens ordförande Rickard Backlund har undanbett sig omval.

 » Läs mer…

NP3 Bokslutskommuniké januari – december 2016

Januari-december

  • Intäkterna ökade med 30 procent till 529 MSEK (408).
  • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 383 MSEK (302).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 243 MSEK (68).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 407 MSEK (188) vilket motsvarar 7,89 SEK/aktie (3,83).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 med 2,40 SEK/aktie (2,15) vilket omräknat till dagens antal aktier motsvarar en ökning med 21 procent.
  • Förvaltningsresultat SEK/aktie 4,90 (4,10)

Oktober –  » Läs mer…

NP3 säljer handelsfastighet i Falun

NP3 Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Majoren 1 i Falun för 180 miljoner kronor till Svenska Handelsfastigheter AB. Försäljningssumman överstiger senaste värderingen med 9 miljoner kronor.
 
NP3 förvärvade Majoren 1 från Vasallen 2012 för 146 miljoner kronor. Vinsten av försäljningen kommer att realiseras under första kvartalet 2017 i samband med frånträdet som sker den 15 mars 2017.
 
Majoren är Faluns största externa köpcentrum och ligger ca 3 km från stadskärnan på gamla Dalregementet längs med E16.  » Läs mer…