Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2017

NP3 Bokslutskommuniké januari – december 2016

Januari-december

  • Intäkterna ökade med 30 procent till 529 MSEK (408).
  • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 383 MSEK (302).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 243 MSEK (68).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 407 MSEK (188) vilket motsvarar 7,89 SEK/aktie (3,83).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 med 2,40 SEK/aktie (2,15) vilket omräknat till dagens antal aktier motsvarar en ökning med 21 procent.
  • Förvaltningsresultat SEK/aktie 4,90 (4,10)

Oktober –  » Läs mer…