Sundsvall

– med Härnösand, Sollefteå, Timrå, Örnsköldsvik

Sundsvall är NP3s första och största affärsområde som även innefattar kommunerna Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Tyngdpunkten av beståndet ligger i Sundsvall/Timrå. I Sollefteå och Örnsköldsvik äger bolaget enbart en bebyggd fastighet per kommun.

Utpekade områden i Sundsvall där NP3 planerar att investera är Skönsmon, Nacksta, Timrå industriområde och Birsta. Birsta är mest känt för sitt handelsområde men
NP3s fokus är logistik. Området ligger vid Timmervägen som är länken som binder ihop E4:an och E14 vilket gör området attraktivt och efterfrågat för logistikfastigheter.
I de övriga områdena är det en blandning mellan främst lättare industri, business-to-business-handel samt bilhandel. Stora hyresgäster i Sundsvall är Bilbolaget, Systembolaget och PostNord.

I Härnösand ligger fokus till största delen på kontor med samhällsfunktioner där betydande hyresgäster är Trafikverket, Skatteverket och Kriminalvården.