Umeå

– med Skellefteå

Under år 2014 var Umeå hela Europas kulturhuvudstad. Staden ligger både vackert och strategiskt längs E4 vid Umeälvens utlopp. Kommunen är den största i norra Sverige och en av de mest snabbväxande i hela landet. Visionen är att befolkningsmängden ska fortsätta öka, från nuvarande 115 000 till 200 000 år 2040. Umeå är också en av landets befolkningsmässigt yngsta städer, med en medelålder på 38 år.

Umeå och Örnsköldsvik arbetar för en gemensam arbetsmarknadsregion där tillgången till högutbildad arbetskraft är bland de högsta i Sverige. Som en följd av detta siktar man också på fler företagsetableringar och nya byggrekord. De båda städerna har knutits samman ytterligare med hjälp av Botniabanan som invigdes 2010 och är ett av Sveriges mest omfattande infrastrukturprojekt någonsin. Restiden för expresståget mellan Umeå och Örnsköldsvik är cirka 50 minuter och godstrafiken har helt nya möjligheter till rationell och konkurrenskraftig trafik.

Goda kommunikationer är förstås en förutsättning för ett kraftfullt näringsliv. Nästan en miljon passagerare reser varje år via Umeå Airport som är Sveriges sjunde största flygplats. Umeå har också en ny kombiterminal, ny ringled samt en utbyggd hamn. Umeås tillväxt har pågått i flera decennier. 1965 tog den riktig fart då Umeå universitet slog upp sina dörrar. Mängden bostäder har ökat kraftigt och den utvecklingen fortsätter för att kommunen ska kunna nå sin vision.