Andreas_AN_hemsida

Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 juni 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till över sju miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.