Aktien & ägarna

 

Aktieägare 2017-03-31Antal aktierÄgarandel och röstvärde
Lars Göran Bäckvall genom bolag9 805 27418,0 %
Satrap Kapitalförvaltning AB (AB Sagax)6 490 37311,9 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB4 538 5138,4 %
Fjärde AP-Fonden3 576 0396,6 %
Didner & Gerge Fonder2 590 6954,8 %
 Erik Selin Fastigheter AB1 550 0002,9 %
Handelsbanken Liv1 426 3662,6 %
Östersjöstiftelsen1 289 0302,4 %
Polarrenen AB1 137 8012,1 %
Avanza Pension1 103 0442,0 %
Göthes Järn AB1 043 1001,9 %
Allba Holding AB1 007 5301,9 %
Fastighetsaktiebolaget Granen1 000 0001,8 %
Catella Bank723 1151,3 %
Gålöstiftelsen624 6001,2 %
Summa 15 största aktieägare 37 905 48069,8 %
Summa övriga aktieägare16 433 46630,2 %