Obligationslån

Prospekt företagsobligation

Prospekt NP3 Fastigheter AB (publ)

Terms and Conditions – Obligationslån 2015, 300 miljoner kronor

Terms and conditions Senior usecured Floating Rate Bonds

Pressmeddelande 3 september
NP3 Fastigheter emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor

Pressmeddelande 12 oktober
NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm