Vår historia

NP3 grundades av entreprenören och NP3s huvudägare Lars-Göran Bäckvall, Rickard Backlund samt vd Andreas Nelvig. Genom lokal marknadskännedom samt en lång och gedigen kunskap om fastighetsmarknaden identifierades attraktiva affärsmöjligheter för en ny fastighetsaktör i norra Sverige. Verksamheten startades genom ett apportförvärv av förvaltningsfastigheter i Sundsvall från Norrlandspojkarna Fastighets AB, där Lars-Göran Bäckvall var huvudägare. Förvärven har sedan bildandet i stor utsträckning utgjorts av enskilda större fastigheter eller mindre fastighetsportföljer. Under juli 2014 genomförde Bolaget sitt hittills största förvärv då fastigheter förvärvades för 760 MSEK från Kungsleden.


Milstolpar

2010
NP3 med sin nuvarande inriktning grundas av entreprenören och NP3s huvudägare Lars-Göran Bäckvall, styrelseordförande Rickard Backlund samt vd Andreas Nelvig. Första förvärvet sker i Sundsvall.

2011
Första förvärven i Gävle och Östersund genomförs. Nya investerare är bland andra NP3 Vänner i Sundsvall AB och NP3 Intressenter i Gävle AB, bestående av lokala investerare med förankring i Sundsvall och Gävle.

2012
Tillväxt inom samtliga marknadsområden samt förvärv i Falun. Nya investerare är exempelvis Erik Selin Fastigheter AB, Allba Holding AB, Polarrenen AB och Östersjöstiftelsen.

2013
Första förvärven i Umeå och Luleå genomförs. Nya investerare är exempelvis Länsförsäkringar i Norrbotten och Västernorrland samt Göthes Järn AB.

2014
NP3 stärker närvaron på samtliga sex marknadsområden genom att förvärva fastigheter för 1,5 MDSEK. Bland annat köps en fastighetsportfölj om 760 Mkr av Kungsleden. Portföljen rymmer 145 000 kvadratmeter som är fördelade över samtliga NP3:s sex marknadsområden. Nya investerare är bland andra. Länsförsäkringar Kalmar och Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc). I april tas beslut om att förbereda NP3 för notering på Stockholmsbörsen, ett beslut som fullföljs genom notering den 4 december på Nasdaq Stockholm.