Bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 2 maj 2017.

Bolagsordning