Ledning_web

Ledning

NP3s ledning består av vd, ekonomichef, IR-chef samt två stycken affärsansvariga. Ledningen ansvarar för utveckling och ledning av Bolaget enligt den beslutade strategin.
Från vänster på bild: Carl Linton, Tove Wahlén, Andreas Nelvig, Maria Paringer och Linda Ekman. (Aktieinnehav per 2016-09-30)

Andreas Nelvig, VD
Född 1980. Civilekonom med flera års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. Tidigare VD för Norrlandspojkarna Fastighets AB och eget byggbolag. Var med och startade NP3 år 2010 och har varit VD sedan starten. Äger via bolag 168 100 aktier och privat 7 000 aktier i NP3.

Linda Ekman, Ekonomichef
Född 1979. Magisterexamen i företagsekonomi. Har flera års erfarenhet från arbete i revisionsbranschen och som redovisningsansvarig/controller med fokus på redovisningsfrågor samt Treasury /Cash management. Anställd i NP3 sedan 2012. Inget aktieinnehav i NP3.

Carl Linton, Chef Investor Relations
Född 1972. Fil. Mag. King´s College , London. Anställd sedan 2015. Tidigare IR-ansvarig på Acando och PR-chef Coca-Cola Sverige. Genomgått ackrediterad utbildning som framtagits av Swedish Investor Relations Association som är en del av Sveriges Finansanalytikers Förening och därmed tilldelats titeln Certified Investor Relations Officer. Äger 500 aktier privat i NP3.

Tove Wahlén, Affärsansvarig Gävle
Född 1985. Har flera års bakgrund och erfarenhet inom fastighetsbranschen främst via konsultbolaget Fastighetssnabben som jobbar mot flertalet fastighetsägare. Anställd i NP3 sedan 2011. Inget aktieinnehav i NP3.

Maria Paringer, Affärsansvarig Umeå
Född 1974. Sälj- och marknadsföringsbakgrund i botten samt mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen som bl a. marknadsansvarig på Västerbottens Fastighets AB och förvaltare för Kungsleden AB. Anställd i NP3 sedan 2014. Inget aktieinnehav i NP3.