Ledning

NP3s ledning består fem personer. Ledningen ansvarar för utveckling och ledning av Bolaget enligt den beslutade strategin.
(Aktieinnehav per 2016-12-31)

Andreas Nelvig, VD
Född 1980. Civilekonom med flera års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. Tidigare VD för Norrlandspojkarna Fastighets AB och eget byggbolag. Var med och startade NP3 år 2010 och har varit VD sedan starten. Äger via bolag 166 100 aktier och privat 7 000 aktier i NP3.

Carl Linton, Chef Investor Relations
Född 1972. Fil. Mag. King´s College , London. Anställd sedan 2015. Tidigare IR-ansvarig på Acando och PR-chef Coca-Cola Sverige. Genomgått ackrediterad utbildning som framtagits av Swedish Investor Relations Association som är en del av Sveriges Finansanalytikers Förening och därmed tilldelats titeln Certified Investor Relations Officer. Äger 500 aktier privat i NP3.

Linda Ekman, Ekonomichef
Född 1979. Magisterexamen i företagsekonomi. Har flera års erfarenhet från arbete i revisionsbranschen och som redovisningsansvarig/controller med fokus på redovisningsfrågor samt Treasury /Cash management. Anställd i NP3 sedan 2012. Inget aktieinnehav i NP3.

Marie Selin, Operativ Chef
Född 1961. Har många års erfarenhet av ledarskap från större organisationer inom fastighetsbranschen och energibranschen. Kommer närmast från en post som VD för Mitthem AB och ansvarade dessförinnan för verksamheten inom Finance & Accounting Services på Vattenfall. Anställd i NP3 sedan 2017. Inget aktieinnehav i NP3.