Styrelse

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av sju ordinarie ledamöter med Rickard Backlund som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets verkställande direktör Andreas Nelvig närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. (Aktieinnehav per 2016-09-30)

4

Rickard Backlund

Roll: Styrelseordförande sedan 2010.
Född: 1950.

Rickard är tidigare koncernchef för Aberdeen Property Investors och medlem i ledningsgruppen för Aberdeen Asset Management AB. Civilingenjör Väg & Vatten. Innehar 129 200 aktier privat i NP3 samt syntetiska optioner. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Åsa_web

Åsa Bergström

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1964.

Vice VD, ekonomi- och finanschef Fabege AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

3

Lars Göran Bäckvall

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1946.

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars-Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör. Innehar 9 779 710 aktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

25

Lisa Flodin

Roll: Styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1972.

Tf CEO & CFO på Cityhold Property AB. Erfarenheter från både revisions- och fastighetsbranschen. Lisa har tidigare jobbat på bland annat London & Regional Properties, TK Development, Grant Thornton och Mandamus AB. Utbildad ekonom, med kandidat- och MBA examen. Innehar 375 aktier privat i NP3. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Gunnar_web

Gunnar Lindberg

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1950.

Tidigare aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Innehar 25 000 aktier privat i NP3. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

26

Anders Nilsson

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1951.

Tidigare VD och koncernchef för Know It AB (publ) 2003-2011. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ). Idag styrelseledamot i ett antal bolag. Utbildad civilingenjör. Innehar 100000 aktier i NP3 genom bolag samt syntetiska optioner. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman

Roll: Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1961.

Entreprenör och vd för Norman & Partner AB och Elisabeth Norman AB, Djursholm. Styrelseledamot i Inlandsinnovation AB. Hotellägare CapeEast Haparanda, Sporthotellet Åre. Tidigare bl.a. fastighetschef på TV4 samt vice vd för och delägare i RSD Retail & Shopping Centre Development AB.