Styrelse

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av sex ordinarie ledamöter med Anders Nilsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets verkställande direktör Andreas Nelvig närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. (Aktieinnehav per 2017-03-31)

Åsa_liggande_1_300dpi_350x236

Åsa Bergström

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1964.

Vice VD, ekonomi- och finanschef Fabege AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Lasse_liggande_4_300dpi_350x236

Lars Göran Bäckvall

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1946.

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars-Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör. Innehar 9 805 274 aktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Olof_liggande_2_300dpi_350x236

Olof Johansson

Roll: Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1960.

Grundat och varit delägare i Pangea Property Partners samt haft olika ledande befattningar inom Skanska-koncernen och även varit styrelseledamot i NCC

Gunnar_liggande_7_300dpi_3560x236

Gunnar Lindberg

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1950.

Tidigare aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Innehar 25 000 aktier privat i NP3. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anders_liggande_5_300dpi

Anders Nilsson

Roll: Styrelseordförande från 2017. Ledamot sedan 2010.
Född: 1951.

Tidigare VD och koncernchef för Know It AB (publ) 2003-2011. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ). Idag styrelseledamot i ett antal bolag. Utbildad civilingenjör. Innehar 105 000 aktier i NP3 genom bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Elisabeth_liggande_6_300dpi_350x236

Elisabeth Norman

Roll: Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1961.

Entreprenör och vd för Norman & Partner AB och Elisabeth Norman AB, Djursholm. Styrelseledamot i Inlandsinnovation AB. Hotellägare CapeEast Haparanda, Sporthotellet Åre. Tidigare bl.a. fastighetschef på TV4 samt vice vd för och delägare i RSD Retail & Shopping Centre Development AB.