Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

2015

NP3 fortsätter förvärva i Gävle

NP3 Fastigheter har i två separata affärer förvärvat två fastigheter i Gävle med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 51 miljoner kronor. Fastigheternas totala yta ligger på 9 154 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på nära 5,2 MSEK.

Fastigheten Brynäs 32:3 om 2 575 kvadratmeter har ett underliggande fastighetsvärde om 22 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om nära 1,9 MSEK. Fastigheten är fullt uthyrd och största hyresgäst är ThorenGruppen – ett norrländskt familjeägt företag som arbetar med utbildning och kompetensutveckling över hela Sverige.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet.

 » Läs mer…

NP3 växer i Gävle och lämnar Sveg

NP3 Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i Gävle för 35 miljoner kronor. Fastigheten har en yta om 1 962 kvadratmeter och hyresvärdet ligger på nära 3 miljoner kronor per år. 

Den förvärvade fastigheten i Gävle (Kungsbäck 4:6) är fullt uthyrd och har som enda hyresgäst Esri Sverige AB:s huvudkontor (leverantör av geografiska informationssystem). Hyresavtalet sträcker sig till och med september 2025. Fastigheten är byggd 2012 och ligger 150 meter ifrån Gävle högskola. Säljare är hyresgästen och tillträde skedde den 15 december,

 » Läs mer…

NP3 hyr ut drygt 2000 kvm i Gävle

NP3 Fastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med BGA Videoproduktion AB på Sörby Urfjäll i Gävle om ca 2150 kvm med en option om att hyra ut ytterligare ca 2700 kvm. BGA tillträder lokalen den 1:a augusti 2016. Innan tillträde kommer en del mindre anpassningar genomföras i lokalen.

Den förhyrda ytan är en av lokalerna som Ericsson lämnade för några år sedan och där Alfta Frakt hyr fram till årsskiftet 2015/2016. 

 » Läs mer…

NP3 växer i Umeå

NP3 Fastigheter AB har förvärvat en fastighet i Umeå för 89 miljoner kronor.  Fastigheten är en nybyggnation av Skanska Sverige AB som även är säljaren. Skanska är den enda hyresgästen och kommer att ha sitt regionkontor i fastigheten och har i och med tillträdet i november skrivit ett tioårigt hyresavtal.

Fastigheten om cirka 4 600 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om drygt 6 miljoner kronor och ligger i Öst Teg, 3,5 km från Umeå Centrum.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten i Östersund

NP3 Fastigheter AB har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor. Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11 864 kvadratmeter. Därutöver tillkommer byggrätter om sammanlagt 9 500 kvm.

Hyresvärdet för fastighetspaketet ligger på 10,5 miljoner kronor och hyresdurationen ligger på 3,1 år. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Det finns 9 procent ekonomisk vakans i beståndet men denna omfattas av en hyresgaranti under ett år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Januari – September

  • Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
  • Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
  • Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
  • Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för försäljning
  • Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar 3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning,

 » Läs mer…