20 största aktieägare 2020-09-30Antal stamaktierAntal preferensaktierÄgarandel, %Röstvärde, %
Lars Göran Bäckvall (Poularde AB)13 484 2672 066 70718,924,0
AB  Sagax (Satrap Kapitalförvaltning AB)11 571 06114,120,2
Fjärde AP-fonden3 688 0982 884 7128,07,0
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB5 153 9536,39,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension679 2322 268 4763,61,6
SEB Investment Management2 392 27141 1183,04,2
Erik Selin Fastigheter AB1 550 000640 0002,72,8
RBC Investor Services Bank S.A.315 0501 400 0002,10,8
Patrik Brummer (PPB Holding AB)1 666 6662,00,3
J.A. Göthes AB1 041 600416 6861,81,9
Handelsbanken Liv821 419573 7401,71,5
Verdipapirfond Odin Ejendom1 086 8331,31,9
Ulf Greger Jönsson1 030 0001,20,2
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag816 9691,01,4
Peg Capital Partners AB581 1890,70,1
Andra AP-fonden524 9740,71,0
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY1 360525 0140,60,1
Swedbank Försäkring46 006472 9930,60,2
Öhman Bank S.A.322 924138 0930,60,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB131 417290 4840,50,3
Summa 20 största ägare43 645 43414 995 87871,3 %79,0 %
Övriga aktieägare10 693 51212 954 12228,7 %21,0 %
Totalt antal aktier54 338 94627 950 000100 %100 %