20 största aktieägare 2018-06-30Antal stamaktierAntal preferensaktierÄgarandel, %Röstvärde, %
Lars Göran Bäckvall genom bolag12 182 8012 144 67322,022,4
Satrap Kapitalförvaltning AB (AB Sagax)10 662 414016,419,2
Fjärde AP-fonden3 518 91453 6695,56,4
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag3 339 67305,16,0
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 229 75705,05,8
Erik Selin Fastigheter AB1 599 343320 0002,92,9
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension1 096 065657 3192,72,1
Handelsbanken Liv1 074 216351 4232,22,0
PPB Holding AB (Patrik Brummer)01 300 0002,00,2
Göthes AB1 041 719208 3431,91,9
RBC Investor Services Bank S.A.14 516988 3911,50,2
Polarbrödsgruppen AB744 301148 8601,41,4
Gunnar Smedh613 696122 7391,11,1
Ulf Greger Jönsson0710 0001,10,1
Allba Holding AB584 999120 0001,11,1
Verdipapirfond Odin Ejendom (Odin Fastighet)566 10700,91,0
BLL Invest AB460 56492 1120,90,9
SEB Investment Management486 38900,80,9
Catella Bank Filial440 39242 3490,70,8
Andra AP-fonden416 64800,60,8
Summa 20 största ägare42 072 5147 259 87875,877,2
Styrelse och anställda*435 42559 8570,80,8
Övriga aktieägare11 831 0073 548 05423,422,0
 *Lars Göran Bäckvalls innehav ej inkluderat54 338 94610 867 789100 %100 %