20 största aktieägare 2020-12-31Antal stamaktierAntal preferensaktierÄgarandel, %Röstvärde, %
Lars Göran Bäckvall (Poularde AB)13 584 2672 066 70719,024,1
AB  Sagax (Satrap Kapitalförvaltning AB)11 571 06114,120,2
Fjärde AP-fonden3 800 8402 884 7128,17,2
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB4 138 9935,07,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension632 5522 323 6353,61,5
SEB Investment Management2 415 8602,94,2
Erik Selin Fastigheter AB1 600 000640 0002,72,9
RBC Investor Services Bank S.A.427 0501 468 0002,31,0
Patrik Brummer (PPB Holding AB)1 666 6662,00,3
J.A. Göthes AB1 041 600416 6861,81,9
Handelsbanken Liv822 419574 6431,71,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag1 097 1701,31,9
Ulf Greger Jönsson1 006 2321,20,2
Verdipapirfond Odin Ejendom965 8291,21,7
SEB AB, Luxembourg Branch106 360525 0140,80,3
Odin Small Cap600 0000,71,0
 Peg Capital Partners AB581 1890,70,1
Swedbank Försäkring AB25 306541 6620,70,1
Andra AP-fonden542 9740,71,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB119 937353 2320,60,3
Summa 20 största ägare43 492 21815 048 37871,4 %78,8 %
Övriga aktieägare10 846 72812 901 62228,6 %21,2 %
Totalt antal aktier54 338 94627 950 000100 %100 %