Årsstämma 2020

Årstämman 2020 kommer att äga rum den 15 juni i Sundsvall. Kallelse med information om hur du anmäler dig kommer att offentliggöras senast den 15 maj 2020.