Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

NP3 öppnar upp förvärvssäsongen

NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Skellefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 25 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om 4 629 kvadratmeter har ett hyresvärde om 2,7 miljoner kronor och XL-Bygg står för 85 % av hyresvärdet. Hyresdurationen är 7,3 år och fastigheten tillträds den 30 juni 2016. 

NP3 äger sedan tidigare tre fastigheter i Skellefteå, den förvärvade fastigheten ligger i anslutning till en NP3-ägd handelsfastighet med Elgiganten som hyresgäst. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

 • Intäkterna ökade med 32 % till 117 MSEK (89)
 • Driftöverskottet ökade till 79 MSEK (61)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30 MSEK (14)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69 MSEK (39) vilket motsvarar 1,36 SEK/aktie (0,81)

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Årets första kvartal är ett kvartal som följer vår plan. Att årets första tre månader är ett kvartal med hårt arbete vars resultat visar sig först senare är något som NP3 är vana vid.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 125 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap – har emitterat icke säkerställda obligationer om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor
(ISIN: SE0007491253), varav obligationer om 300 miljoner kronor emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till en kurs om 102,170 procent av nominellt belopp. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 oktober 2018.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Januari – December 2015

 • Intäkterna ökade med 63 % till 408 MSEK (250)
 • Driftöverskottet ökade till 302 MSEK (194)
 • Överskottsgraden uppgick till 74 % (77)
 • Förvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket är en ökning med 82 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar 3,83 SEK/aktie (4,45 efter utspädning, respektive 5,53 före utspädning)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 580 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten i Östersund

NP3 Fastigheter AB har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor. Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11 864 kvadratmeter. Därutöver tillkommer byggrätter om sammanlagt 9 500 kvm.

Hyresvärdet för fastighetspaketet ligger på 10,5 miljoner kronor och hyresdurationen ligger på 3,1 år. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Det finns 9 procent ekonomisk vakans i beståndet men denna omfattas av en hyresgaranti under ett år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Januari – September

 • Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
 • Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
 • Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
 • Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för försäljning
 • Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar 3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning,

 » Läs mer…