Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

  • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
  • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 210 miljoner kronor

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, primärt för industri- och lagerverksamhet, till ett värde av 210 miljoner kronor.

150 miljoner av fastighetsvärdet avser en fastighet belägen i Borlänge och resterande fastigheter är belägna i Västerås, Piteå och Haparanda. Förvärven omfattar en uthyrningsbar area om 17 200 kvadratmeter med en tomtareal om 58 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 16,0 miljoner kronor med en genomsnittlig duration om 10,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % procent.

 » Läs mer…

NP3 completes a directed issue of 3.1 million preference shares, raising proceeds of SEK 90 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The Board of Directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 2 May 2019,

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has appointed Swedbank AB (publ) in cooperation with Kepler Cheuvreux SA to investigate the conditions for carrying out a directed issue of up to approximately 3,1 million preference shares through a so-called accelerated book building process (the ”Share Issue”).

 » Läs mer…

NP3 köper fastighet i Sundsvall

NP3 Fastigheter har i en affär med Sundsvallsbaserade koncernen Franssons Verkstäder förvärvat industrifastigheten Sköns Prästbord 2:5 genom bolag.

Fastigheten har en yta om 2 642 kvadratmeter och 16 000 kvadratmeter mark. Underliggande fastighetsvärdet är 16 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 6 000 kronor per kvadratmeter. Fastigheten är till hundra procent uthyrd och ligger i direkt anslutning till av NP3 redan ägda fastigheterna Sköns Prästbord 2:3 och 2:7.

– En typiskt NP3-affär med ett bra avtal som stärker samtliga våra nyckeltal såsom avkastning,

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter i Sundsvall

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat tre fastigheter varav två med tomträtt i Sundsvall. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 21 miljoner kronor och förvärvet sker genom bolag. Säljare är det lokala Sundsvallsbolaget TOBA Holding.

Fastigheterna är belägna i Granloholm samt vid Södra kajen i närheten av NP3s tidigare fastighet Rosenborg 4. Fastigheterna omfattar totalt cirka 3 200 kvadratmeter, största hyresgäst är Sundsvalls kommun. Tillträde av fastigheterna sker den 1 december.

– Fastigheterna har en bra mix med Sundsvalls kommun som största hyresgäst,

 » Läs mer…