Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Delårsrapport för perioden januari-september 2014

  • Intäkterna uppgick till 161 929 KSEK (106 739)
  • Driftöverskottet uppgick till 127 731 KSEK (83 691)
  • Överskottsgraden uppgick till 79 % (78)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 67 283 KSEK (38 205)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 34 613 KSEK (-20 279)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 242 MSEK (1 737)
  • Tillträden av 49 stycken fastigheter för 1 469 MSEK och försäljning av 1 fastighet för 14 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 80 926 KSEK (5 080) vilket motsvarar 4,11 SEK/ aktie (0,99) samt 2,93 SEK/ aktie (0,81) efter utspädning

Antal aktier vid periodens utgång var 40 784 400 stycken

Tredje kvartalet,

 » Läs mer…

Nyetablering av butikskedja till Umeå

NP3 har hyrt ut ÖoB:s nuvarande butikslokal om ca 3 200 kvm på Västerslätt i Umeå till lågpriskedjan MM Mycket mer för pengarna som blir en nyetablering inom handeln i Umeå.

Lågpriskedjan MM Mycket Mer för pengarna kommer i och med sin etablering i Umeå att öppna sin fjärde butik i Sverige. MM är ett lågprisvaruhus som erbjuder ett brett sortiment med märkesvaror, klipp och partier inom hygien, hem & hushåll, livs, kemprodukter,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters valberedning för årsstämman 2015

NP3s Valberedning skall enligt beslut på bolagsstämman den 16 september 2014 bestå av tre ledamöter som representerar bolagets aktieägare samt styrelsens ordförande.

De största aktieägarna har erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden till dess en ny valberedning har utsetts. De tre största ägarna, Poularde AB, Östersjöstiftelsen och Polarrenen AB, har nu nominerat ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2015.

Poularde AB har utsett Håkan Andersson,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar i Sundsvall och Umeå

NP3 har förvärvat två fastigheter i Sundsvall och Umeå om totalt ca 10 200 kvadratmeter. Hyresgäster i fastigheterna är Mekonomen, Net-on-Net, Cramo, PEAB och Lemminkäinen. Förvärven ligger i linje med NP3s förvärvsstrategi.

Förvärven gjordes i två separata affärer via bolag. Säljare var Wilfast AB samt G.S Plast AB
– Fastigheterna kompletterar vårt fastighetsbestånd i Umeå och Sundsvall och ger en långsiktig avkastning i nivå med NP3s krav säger Andreas Nelvig, Vd NP3 fastigheter.

 » Läs mer…