Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2021

Januari-juni

 • Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).
 • Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 019 mkr (410) varav 996 mkr (315) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

Delårsrapport januari – mars 2021

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

 • Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).
 • Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).

 » Läs mer…

Delårsrapport jan – sep 2020

NP3 Delårsrapport januari – september 2020

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).

 » Läs mer…

Delårsrapport jan – juni 2020

Januari – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 9 % till 536 mkr (493 mkr motsvarande period 2019).
 • Driftöverskottet ökade med 13 % till 383 mkr (338).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 256 mkr (225). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 4,23 kr/stamaktie (3,71).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (99).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 199 mkr (230) vilket motsvarar 3,17 kr/stamaktie (3,79).

 » Läs mer…

Delårsrapport jan – mars 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 
•    Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
•    Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
•    Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande
1,97 kr per stamaktie (1,69).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).

 » Läs mer…

Årsredovisning 2019

 

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2019

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2019 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 » Läs mer…