Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden 2019

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2018

Januari-december

  • Intäkterna ökade med 24 procent till 842 mkr (677).
  • Driftöverskottet ökade med 24 procent till 590 mkr (477).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 382 mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 212 mkr (245).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 468 mkr (447) vilket motsvarar 8,04 kr/stamaktie (8,22).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 med 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr.

 » Läs mer…