Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2014

Offentliggörande av förändring i det totala antalet aktier och röster i NP3

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) uppgår per den 30 december 2014 till 48 451 467 stycken. Som tidigare offentliggjorts är ökningen av antalet aktier och röster hänförlig till de nyemissioner som skedde i samband med erbjudandet om teckning av aktier i samband med börsnoteringen av NP3 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad den 4 december 2014 (samt en övertilldelningsoption i samband därmed). Ökningen uppgår till totalt 7 666 667 aktier (varav 6 666 667 aktier i grunderbjudandet och 1 000 000 aktier i övertilldelningsoptionen).

 » Läs mer…

Meddelande om stabilisering och utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Avanza Bank AB (”Avanza”) har till fullo utnyttjat övertilldelningsoptionen att teckna ytterligare 1 000 000 aktier i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) i samband med erbjudande om nyemission i NP3s aktier. Avanza har också meddelat att inga stabiliseringsåtgärder har genomförts och stabiliseringsperioden avslutas i förtid då kursen bedöms som stabil.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till WeGot AB som etablerar sig i Gävle.

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat hyresavtal med WeGot AB vilket innebär en nyetablering av deras möbel- och inredningsbutik i Gävle. Etableringen sker på NP3s fastighet på Sörby Urfjäll. 

WeGot AB är ett Malmöföretag som hittills haft en butik i Malmö samt webbutik i Danmark och Sverige. WeGot har specialiserat sig på ett stort och prisvärt sortiment av alla typer av möbler för hemmet. Nu blir det alltså en nyetablering på Sörby Urfjäll bredvid Gävle Fiskredskap,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB:s (publ) handel på Nasdaq Stockholm inleds idag.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier genom nyemission av 6 666 667 aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för teckning av aktier i Bolaget har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handeln i Bolagets aktier inleds idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Beskrivning av erbjudandet i korthet

  • Teckningskursen uppgick till 30 SEK per aktie.

 » Läs mer…