Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2015

NP3 köper fastighetsportfölj för 435 miljoner

NP3 Fastigheter har förvärvat hela fastighetsbolaget AB Klar-Invests portfölj om 20 fastigheter till ett pris av 435 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till nära 50 miljoner kronor årligen. Fastighetsportföljen omfattar sammanlagt 58 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Den genomsnittliga återstående löptiden för de befintliga hyresavtalen uppgår till cirka 3 år.

Förvärvet stärker flera av NP3:s marknadsområden men i synnerhet marknadsområde Luleå som växer med 43 623 kvadratmeter fördelat på 15 fastigheter i Luleå och Piteå.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2014 har offentliggjorts

NP3 Fastigheter AB:s Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats. Klicka på länken för att komma direkt till årsredovisningen:
http://np3fastigheter.se/vart-foretag/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Den tryckta årsredovisningen skickas med post under vecka 17 till de aktieägare och andra intressenter som anmäler sig på info@np3fastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 » Läs mer…

NP3 köper fastighet för 110 mkr

NP3 Fastigheter har i en affär med lokala investerare i Norrbotten förvärvat fastigheten Gällivare 12:334 till ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr. Förvärvet sker genom bolaget Företagscentrum i Gällivare AB.
 

Industrifastigheten Gällivare 12:334 har en yta om drygt 15 000 kvadratmeter och en markareal om 135 000 kvm. Hyresvärde uppgår till ca 16,5 mkr. Största hyresgästen är Metso som totalt står för ca 40 % av hyresvärdet.  Totalt så har fastigheten över 40 hyresgäster med en snittavtalslängd på ca 3,5 år.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 23 april 2015 kl. 16:00 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.
  
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2015, och
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

NP3 köper fastighet i Sundsvall – säljer i Härnösand

NP3 Fastigheter har i en affär med fastighetsbolaget NSI Invest sålt två i huvudsak vakanta fastigheter i Härnösand och köpt en uthyrd fastighet i Sundsvall.
 

NP3 har köpt industrifastigheten Granlo 3:335 med en yta om 1780 kvadratmeter i Sundsvall för 9,7 miljoner, vilket motsvarar extern värdering. Fastigheten är till hundra procent uthyrd till BB Tools och ligger i direkt anslutning till redan ägda fastigheten Granlo 3:373.

Samtidigt har fastigheterna Magasinet 1 och Korvetten 1,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Kvartalet 1 oktober – 31 december

 • Intäkter: 88 380 KSEK (41 824)
 • Driftöverskott: 66 166 KSEK (32 057)
 • Förvaltningsresultat: 43 507 KSEK (14 333)
 • Resultat efter skatt: 60 137 KSEK (26 604) vilket motsvarar 1,40 SEK/aktie (4,19) samt 1,40 SEK/aktie (1,42) efter utspädning
 • Värdeförändringar på fastigheter: 22 410 KSEK (12 348)

Helår 1 januari – 31 december

 • Intäkter: 250 309 KSEK (148 563)
 • Driftöverskott: 193 897 KSEK (115 748)
 • Förvaltningsresultat: 110 790 KSEK (52 538)
 • Resultat efter skatt: 141 063 KSEK (31 684) vilket motsvarar 5,53 SEK/aktie (5,84) respektive 4,45 SEK/aktie (2,43) efter utspädning
 • Värdeförändringar på fastigheter: 57 023 KSEK (-7 931)
 • Utdelning: Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK/aktie

Kommentar av vd Andreas Nelvig

NP3 har under årets sista kvartal noterats på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista,

 » Läs mer…

NP3 säljer tomtmark i Umeå till Getten Invest

NP3 Fastigheter har sålt tomtfastigheten Schablonen 2 (Lärlingsgatan 22) i Umeå kommun till Getten Invest AB. Tillträde av fastigheten sker den 1 mars 2015 och köpeskillingen uppgår till 2,5 miljoner kronor.

NP3 har ett bokfört värde på fastigheten om 2 miljoner kronor vilket gör ett resultat för bolaget om 500 000 kronor.

– Det är en liten affär men den ligger i linje med vår strategi. NP3 ska inte äga tomter och driva projekt.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till Bagheera AB i Falun

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal med det svenska sportföretaget Bagheera AB avseende en butikslokal om cirka 1 007 kvadratmeter i Köpcentrum Majoren, Falun. Lokalen blev vakant i december 2014 efter att det bolag som drev butiken, Lager 70, försattes i konkurs. Bagheera AB öppnar sin butik under våren 2015.

Bagheera grundades i Avesta 1981 med en affärsidé om att tillverka funktionella sportkläder och skor, med fokus på längdåkning, orientering och löpning,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter har tecknat hyresavtal med Nordens ledande boktryckeri, ScandBook i Falun

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat hyresavtal med ScandBook AB avseende en lokal i en större industrifastighet i Falun.

 

Hyresavtalet gäller en industrilokal omfattande cirka 3 000 kvadratmeter på fastigheten Hälsinggården 1:427 i Korsnäs, cirka fem kilometer söder om Falu centrum. Hyresavtalet sträcker sig till början av 2021.
ScandBook är Nordens ledade boktryckeri inom skönlitteratur, med en uppskattad marknadsandel i Sverige om 65 procent. ScandBook förändrar och utökar sin verksamhet, och får i och med detta avtal väl anpassade lokaler.

 » Läs mer…