Erik Selin investerar i NP3 Fastigheter

Erik Selin genom ES Fastigheter AB har investerat i NP3 Fastigheter och är nu bolagets näst största ägare.

NP3 Fastigheter har som målsättning att växa på den norrländska fastighetsmarknaden till ett fastighetsvärde motsvarande 4-5 Mdkr inom tre år. NP3 Fastigheter kommer löpande att genomföra emissioner för att hålla tillväxttakten och har nu genomfört en riktad emission till ES Fastigheter AB.

– Vi är naturligtvis väldigt glada att Erik valt att satsa på oss i NP3. Erik är en betydande och trovärdig aktör på den svenska fastighetsmarknaden så det är klart att han kan bidra med väldigt mycket till NP3 Fastigheter, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

– NP3 blir vår allokering på den norrländska kommersiella fastighetsmarknaden. Vi attraheras främst av NP3s fokus på de kassaflödesstarka segmenten och av den avkastning som bolaget har på sitt fastighetsbestånd, säger Erik Selin.