Årsstämma 2019

Registrering börjar klockan 15:00, stämman börjar klockan 15:30.