Avstämningsdag utdelning stamaktier

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 1,70 kr/stamaktie med utdelning vid ett tillfälle.