Bokslutskommuniké januari – december 2015

Rapporten släpps klockan 08:00. För mer information kontakta carl@np3fastigheter.se