Bokslutskommuniké kl. 08.00

Presentation av bokslutskommuniké
Klockan 09:00 håller vd Andreas Nelvig en telefonpresentation av kommunikén.
För att delta i denna ring 060 777 03 20 och använd kod 50606#
Meddela gärna ditt deltagande till Carl Linton på carl@np3fastigheter