Årsstämma

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 5 mars 2015. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till bolaget.

Via mail: agarservice@np3fastigheter.se

Eller på adress:
NP3 Fastigheter AB (publ)
Box 12
851 02 Sundsvall