Extra bolagsstämma 19 oktober 2018

 

Protokoll extra bolagsstämma 2018 10 19

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till stämman

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 18 KAP. 6 § ABL

Revisorns yttrande enl 18 kap. 6 § ABL

Revisorns yttrande enl. 13 kap. 6 § ABL

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § ABL