Framgångsrik kapitalresning i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter har i dagarna genomfört en emission där sju investerare, både stiftelser och investeringsbolag, har medverkat. Bolaget tillförs nu kapital som möjliggör ett ytterligare förvärvsutrymme och en fortsatt expansion enligt plan.

NP3 Fastigheter har sedan starten 2011 byggt upp ett fastighetsbestånd vars marknadsvärde i dagsläget uppgår till cirka 700 Mkr. Genom emissionen ges möjligheter att expandera bolaget i ordnad takt i enlighet med den fastlagda planen.

– Vi är väldigt glada över att så många och välrenommerade aktörer ger oss ett långsiktigt förtroende, säger bolagets VD Andreas Nelvig.

Ytterligare en emission är planerad under 2012.

Pangea Property Parters är exklusiv finansiell rådgivare åt NP3 Fastigheter.