Fullbordande av förvärv från den 22 december 2015

NP3 Fastigheter offentliggjorde den 22 december 2015 att bolaget förvärvat fyra fastigheter i Umeå. Två av dessa fastigheter var villkorade av säljaren. Affären är nu fullbordad och NP3 tillträder fastigheterna den 29 februari 2016. Ekonomiskt tillträde gäller från den 1 januari 2016.

Fastigheterna

De två fastigheterna om totalt 2 700 kvadratmeter ligger i Öst Teg i närheten av Umeå flygplats. Fastigheterna är fullt uthyrda till Umeå Business Group AB vars ägare Fågelviksgruppen även är säljare. Fågelviksgruppen är en av Europas största taxiorganisationer med varumärken som Taxi Kurir, Top Cab och Taxi 020. Det underliggande fastighetsvärdet är 33,8 miljoner och det årliga hyresvärdet drygt 2,6 miljoner. Hyresdurationen är 10 år.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2016, kl. 15:00. 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 614 000 kvm fördelat på 163 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se