Galären och NP3 gör nya fastighetsaffärer i Luleå

Det är Galären och NP3 som vardera köper och säljer fastigheter i Luleå. NP3 säljer fastigheterna Bindaren 17 och 20, där Erlandsson tidigare var hyresgäst, till Galären i Luleå. Samtidigt köper NP3 fastigheten Staget 13 av Galären, där Mekonomen idag är hyresgäst.

– För NP3 så är detta en förädlingsaffär av vår fastighetsportfölj. I slutet av december köpte vi en portfölj där det fanns ett visst inslag av utvecklingsarbete, bland annat i Bindaren i Luleå. På detta sätt så stärker vi vår närvaro i Luleå men där vi byter utveckling mot förvaltningsfastighet vilket är i enlighet med NP3s affärsidé. Att vi sedan visar en transaktionsvinst visar att det går att göra bra affärer på den Norrländska fastighetsmarknaden, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

– Ett extra plus är att vår nya fastighet har bra hyresgäst och är miljöcertifierad för Green Building, berättar Andreas Nelvig vidare.

NP3 tillträder fastigheten Staget 13 1 april i år. I och med fastighetsaffären utökar Galären sitt fastighetsbestånd med två nya fastigheter. Bindaren 17 och Bindaren 20 med adress Gårdsvägen 7 och 11 på Ytterviken i Luleå. Fastigheterna utgörs idag av en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler och en lagerbyggnad. Galären kommer att äga, utveckla och förvalta fastigheten.

– Köpet av fastigheterna följer Galärens strategi med att förvärva och förädla på strategiska platser i Luleå. Galären äger sedan tidigare sex fastigheter i området som genom sin närhet till det expansiva Luleå Tekniska Universitet går en spännande framtid till möte, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

De nya fastigheterna utgörs av 13 000 kvm mark och 3 600 kvm lokalyta.

Galären påbörjar utvecklingen av de nya fastigheterna omedelbart.