NP13 Förvaltning AB Pressmeddelanden

 

2019 05 29
Förändring i moderbolagets siffror för NP13 Förvaltning per 2018-12-31.pdf

2018 11 02
NP13 Förvaltning AB (publ) återköper en obligation för 1 mkr

2018 10 01
Sveavalvet AB (publ) offentliggör återköpserbjudande för seniora icke säkerställda obligationer samt namnbyte

2018 09 13
Majoritetsägaren Kvalitena AB (publ) och Peritas AB avyttrar till NP3

2018 05 22
Sveavalvet återköper obligationer för 93 mkr

2018 05 07
Sveavalvet offentliggör återköpserbjudande för utestående obligationer med förfall december 2019

2018 03 08
Sveavalvet AB (publ) begärda villkorsändring har godkänts av obligationsinnehavarna

2018 02 08
Sveavalvet AB (publ) begär ett andra skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra i villkoren gällande bolagets obligationslån

2018 01 11
Sveavalvet AB (publ) begär ändring av villkor i sin obligation