NP3 anställer ny chef för Investor Relations

NP3 Fastigheter har utsett Carl Linton till ny chef för investor relations, han tillträder sin befattning omgående. Linton kommer sitta i bolagets ledningsgrupp och rapportera till verkställande direktören, Andreas Nelvig.

Nuvarande chefen för investor relations, Bertil Ternert, kommer att kvarstå inom bolaget och arbeta parallellt med Linton till och med juni 2015.

Carl Linton kommer närmast från noterade konsultbolaget Acando där han arbetat sedan 2011 med ansvar för IR. Han är certifierad inom investerarrelationer av Swedish Investor Relations Association som är en del av Sveriges Finansanalytikers Förening.

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se


NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3,3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.