NP3 avyttrar två fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har sålt en fastighet i Sundsvall och en fastighet i Nordmaling för sammanlagt 31,2 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar sammanlagt 5 549 kvadratmeter uthyrningsbar area och det aggregerade hyresvärdet uppgår till nära 3,2 miljoner kronor.

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde sker 3 oktober 2017. Försäljningen medför en realiserad värdeförändring om 8,9 MSEK vilket redovisas i Q3.

Försäljningen innebär att NP3 inte längre äger någon fastighet i Nordmalings kommun. Fastigheten i Nordmaling om 1 092 kvm är fullt uthyrd medan den i Sundsvall om 4 457 kvm har en uthyrningsgrad om 27 procent.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 juni 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 7,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se