NP3 bygger bilhall i Sundsvall

NP3 Fastigheter AB och Bilhallen E14 Sundsvall AB har tecknat ett avtal avseende uppförande och förhyrning av en 2 800 kvadratmeter stor fullservice bilanläggning. Inflyttning beräknas till fjärde kvartalet 2016 och hyresavtalets längd är 15 år. Det årliga hyresvärdet ligger på drygt 2,6 msek.

Produktionskostnaden beräknas uppgå till knappt 35 miljoner kronor. Anläggningen kommer att uppföras i Nacksta industriområde som ligger cirka tre kilometer väster om Sundsvalls centrum, i omedelbar anslutning till E14. Bilhallen i Sundsvall kommer att hyra fastigheten fullt ut.

– Då vi under en lägre tid varit trångbodda i våra nuvarande lokaler så känns det inspirerande att helt få anpassa en ny bilanläggning som kommer att inrymma Kia, Mitsubishi och begagnade bilar, säger Göran Sörgren, VD Bilhallen i Sundsvall.

– Äntligen så sätter vi spaden i backen även i Sundsvall som är NP3s största och första marknadsområde. Extra kul att kunna producera för en befintlig hyresgäst som vill ta nästa steg i sin utveckling och expandera sin verksamhet, säger Mats Andersson, affärsområdesansvarig för NP3 i Sundsvall. 

För ytterligare information kontakta:

Mats Andersson, Affärsområdesansvarig NP3 Sundsvall
Telefon: 060-777 03 09, e-post: mats@np3fastigheter.se

Göran Sörgren, VD Bilhallen E14 Sundsvall AB
Telefon: 060-14 71 88, e-post:  goran.sorgren@bilhallen.nu

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se