NP3 bygger nytt och hyr ut i Umeå

NP3 Fastigheter har tecknat avtal med Swedol Sverige AB och en riksomfattande B2B-kedja om att nyproducera affärslokaler för dessa på Västerslätt industriområde i Umeå. Fastigheten kommer omfatta 3 600 kvadratmeter varav ca 1 500 kvm för Swedol och ca 2 100 kvm för B2B-handlaren.

Byggnationen börjar omgående och byggnaden som ska inrymma dessa två butiker beräknas stå färdig för inflyttning för hyresgästerna 1 februari 2016. NP3 har tecknat ett tioårigt hyresavtal med respektive hyresgäst. Båda hyresgästerna blir nyetableringar i Umeå. För att ge plats åt byggnaden river NP3 ett befintligt kallförråd och en garagebyggnad. På fastigheten blir en befintlig byggnad som inrymmer lågprisbutiken ”MM Mycket mer för pengarna” kvar.

NP3 brinner för utvecklingen av norra Sverige och det är viktigt för bolaget att medverka till den utvecklingen. Genom att hjälpa våra nya hyresgäster i deras etablering i Umeå så är vi tillsammans med dem delaktiga i att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.
             
Swedol bedriver butik för grossistverksamhet för bygg, anläggning, transport, industri och verkstad. 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 556 000 kvm fördelat på 146 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se