NP3 Fastigheter AB går mot en börsnotering

Styrelsen i NP3 fastigheter AB har beslutat att påbörja förberedelserna för en notering av bolagets aktie. En notering och ägarspridning planeras ske vid årsskiftet 2014/2015.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i norra Sverige. NP3 har en stabil ekonomisk bas och god resultatgenerering. Bolaget befinner sig i en fortsatt tillväxtfas med målsättning att nå ett fastighetsvärde om 4-5 mdkr. NP3 har idag direkt och indirekt ett 60-tal aktieägare. En notering förbättrar NP3s tillväxtmöjligheter ytterligare och ger bolaget en bredare ägarbas. Catella Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare till NP3.

– NP3 är ett norrländskt fastighetsbolag med stark lokal förankring. Nu siktar vi in oss mot en notering vilket blir ett spännande och naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Vi ser flera intressanta affärsmöjligheter i marknaden och avser att vara fortsatt aktiva på våra utvalda orter säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB.