NP3 Fastigheter anställer ny CFO

NP3 har anställt Håkan Wallin som CFO. Håkan har gedigen erfarenhet av finansiering, kapitalmarknad och redovisning. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet.

Håkan har tidigare haft chefsbefattningar hos revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young samt även varit affärsutvecklingschef hos mid cap-noterade Medivir AB. Vidare har han varit verksam inom corporate finance vid investmentbanken ABG Sundal Collier där han även var partner. Håkan Wallin är född 1962 och utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt certifierad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm. Håkan kommer att ingå i företagsledningen. Tjänsten tillträds successivt med start under september och ska senast från kommande årsskifte uppgå till heltid.

NP3 Fastigheters nuvarande CFO, Linda Ekman, har som meddelades den 9 maj 2018 valt att lämna bolaget på egen begäran.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 16:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.