NP3 Fastigheter bildar joint-venture för uppförande av huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) och Jämtkraft AB (”Jämtkraft”) har bildat det gemensamt ägda joint-venture bolaget, Jämtjägaren AB för uppförande av ett huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft. I ett första steg har NP3 sålt två fastigheter med byggrätter till Jämtjägaren AB.

Genom bildandet av ett gemensamägt bolag säkerställer NP3 via utformningen av den kommande byggnationen fortsatt tillgänglighet till sina närliggande fastigheter på området Stadsdel Norr samtidigt som Jämkraft tryggar ett långsiktigt förfogande över sitt huvudkontor och driftcentral.

Fastigheterna som har överlåtits till Jämtjägaren AB är Fältjägaren 13 och 14 och omfattar en total byggrätt om 12 000 kvadratmeter. Projektering pågår för en byggnation om 10 000 kvadratmeter där den totala investeringen beräknas uppgå till 250-300 miljoner kronor vilken förutom byggnationen för Jämtkraft omfattar ytterligare en kontorsbyggnad. Byggnaderna skall ha en högkvalitativ arkitektur och starkt hållbarhetsfokus för certifieringsändamål som tillgodoser aktieägarnas långsiktiga avkastningskrav.

NP3 och Jämtkraft har gemensamt utsett Lars-Göran Dahl, Fastighetsutvecklingsdirektör på Skistar AB, som styrelsens ordförande för Jämtjägaren AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 436 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 388 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2020 uppgick till 12 582 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.