NP3 Fastigheter förvärvar 20 000 kvadratmeter i Dalarna

NP3 fastigheter AB har den 1 mars förvärvat 20 000 kvadratmeter i Dalarna från Håkan Östlund genom bolag. Beståndet består av sju fastigheter varav fem är belägna i Falun och två i Leksand. I samband med förvärvet så blir Håkan Östlund, GÖTHES AB, femte största ägare i NP3 Fastigheter AB.

NP3 fastigheter tillträder fastigheterna den 2 april. Större hyresgäster i förvärvet är Karl Hedin, Posten och Athena Nordic.

– Fastigheterna ger oss ökad närvaro i Dalarna vilket är något vi ser mycket positivt på, det är en bra hyresgästmix med en bra duration säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter AB

– Vi är glada över att en lokal stark aktör i Dalarna går in som stor delägare i NP3. Tillsammans med Håkan Östlund tror vi på en positiv utveckling av hela vårt bestånd i Dalarna som nu omfattar cirka 65 000 kvadratmeter, avslutar Andreas Nelvig

NP3 Fastigheter äger fastigheter för cirka 1.300 Mkr varav ca en tredjedel är butik, en tredjedel industri/logistik och en tredjedel kontor och övrigt. NP3 är idag representerade i Sundsvall/Timrå, Gävle, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik, Falun och i Borlänge.

NP3 Fastigheter har som målsättning att växa till 4-5 Mdkr till och med 2014 på den norrländska fastighetsmarknaden.

GÖTHES AB är ett företag som är verksam inom affärsområden lås & beslag, säkerhets- och teknikprodukter. GÖTHES AB omsätter cirka 160 Mkr och är ett företag med långa anor från Falun.