NP3 Fastigheter förvärvar fastighet av Skanska

NP3 Fastigheter AB har köpt en fastighet, Rosenborg 4, av Skanska Mark och Exploatering AB på Kolvägen i Sundsvalls Kommun. Fastigheten hyrs i sin helhet av Skanska som skall samlokalisera sig i fastigheten.

NP3 Fastigheter tillträder fastigheten den 17 september, som omfattar cirka 1 800 kvadratmeter.

– Fastigheten passar väl in i vårt bestånd, det är ett bra läge vid tågstationen och med en bra hyresgäst, säger Andreas Nelvig VD NP3 Fastigheter AB.

NP3 Fastigheter har nu förvärvat 8 fastigheter för ett värde om cirka 500 Mkr under det första halvåret.

– Vi är hittills väldigt nöjda med 2012 och tror att vi kan fortsätta i samma takt under andra halvåret. Vi tror att vi skall nå ett fastighetsbestånd på cirka 1 800 Mkr i slutet av året inkluderat de redan signade affärerna, dock så kommer det viktigaste för oss vara att vi gör rätt affärer och inte tillväxten i sig, avslutar Andreas Nelvig.

NP3 Fastigheter äger fastigheter för över 1 100 Mkr varav cirka en tredjedel är butik, en tredjedel industri/logistik och en tredjedel kontor och övrigt. NP3 Fastigheter är i dag representerade i Sundsvall, Gävle, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik, Falun och i Borlänge. NP3 Fastigheter har som målsättning att växa till 4-5 Mdkr inom en 3-årsperiodm, på den norrländska fastighetsmarknaden.