NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 420 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har förvärvat 80 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag med ett fastighetsvärde om 309 miljoner kronor. NP3 har därtill i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, med verksamhet primärt för industriändamål, till ett fastighetsvärde om 111 miljoner kronor och avyttrat en fastighet till ett fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

NP3 har genom bolag förvärvat 80 procent av en industri- och lagerfastighet i Falun med ett fastighetsvärde om 309 miljoner kronor. Det lokala bolaget som tidigare förvaltat och varit med att utveckla fastigheten sedan 2006 kvarstår som ägare till 20 procent av aktierna vilket medför en fortsatt kontinuitet för hyresgäster och fortsatt värdeskapande. Den uthyrningsbara arean uppgår till 67 400 kvadratmeter och tomtarealen till 136 400 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 48,8 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och den genomsnittliga durationen uppgår till 3,6 år. Aktierna tillträds under andra kvartalet 2021.

De övriga fyra fastigheterna som förvärvats ligger i Västerås, Luleå, Gävle och Östersund och har ett sammanlagt fastighetsvärde om 111 miljoner kronor. Fastigheternas uthyrningsbara area uppgår till 17 800 kvadratmeter med en tomtareal på 75 800 kvadratmeter. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 13,4 miljoner kronor, med en genomsnittlig duration på 1,7 år. Uthyrningsgraden uppgår till 85 procent. Tillträde kommer ske under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

En fastighet i Mölndal har avyttrats för 18 miljoner kronor och frånträds under fjärde kvartalet 2020. Fastigheten har ett hyresvärde om 1,3 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 2 500 kvadratmeter och är uthyrd till 89 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 406 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 382 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2020 uppgick till 12 079 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.