NP3 Fastigheter förvärvar fastighetsportfölj av Ankarhagen för 179 mkr

NP3 Fastigheter har förvärvat 18 fastigheter om 24 400 kvadratmeter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 179 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och det aggregerade hyresvärdet uppgår till 16,6 mkr.

Tyngdpunkten av beståndet är koncentrerat till Gävleborgs län och Dalarna dit drygt 70 % av marknadsvärdet av portföljen ligger.  Resterande del av portföljen är spridd i Mellansverige, främst i Värmland men även i Uppland och Västmanland. Fastigheterna består i stort sett uteslutande av bilhallar och bilprovningsanläggningar. Tillträde sker 15 februari 2018.

– Vi gör en geografisk ompositionering och fokuserar nu alltmer på Mälardalen med omnejd där vi har ett flertal projekt på gång och en bred pipeline med potentiella affärer. Vi är väldigt glada att få lämna över dessa fastigheter till en sådan etablerad och välrenommerad aktör som NP3, säger Markus Sjövall VD på Ankarhagen.

Pangea Property Partners har varit rådgivare åt säljaren. 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: 070 313 17 98 

Markus Sjövall, Verkställande direktör, Ankarhagen Fastigheter AB
E-mail: markus@ankarhagen.se
Telefon: 070 735 72 99 

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 september 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 897 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 222 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 7,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se