NP3 Fastigheter förvärvar för 250 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har idag förvärvat en industri- och lagerfastighet i Örnsköldsvik till ett fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 57 500 kvadratmeter med en tomtareal om 107 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 35 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheten uppgår till 90 procent. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

NP3 har  avyttrat en hotellfastighet för 115 miljoner kronor i Tällberg. Som en del i affären har NP3 investerat i en minoritetsandel i Hotellfastighetsbolaget Cibola.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 436 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 388 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2020 uppgick till 12 582 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.