NP3 Fastigheter förvärvar i Falun och Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat två fastigheter om sammanlagt 12 400 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor. Det årliga hyresvärdet uppgår till 8,3 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds 1 oktober 2018.

Det ena förvärvet består av en industrifastighet i Östersund om 5 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 3,8 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 47 % och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2 år.

Det andra förvärvet är en industrifastighet i Falun om 6 912 kvadratmeter med ett hyresvärde om 4,5 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 9 år. 

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.