NP3 Fastigheter förvärvar och bygger nytt

NP3 Fastigheter har förvärvat fyra industrifastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 43 miljoner kronor. Därtill har avtal skrivits om en nybyggnation av en industrifastighet för 55 miljoner kronor.

Två av fastigheterna är belägna i Sundsvall och en i respektive Timrå och Skellefteå. De är alla fullt uthyrda. Den sammanlagda arean för fastigheterna uppgår till 6 250 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till 4,8 miljoner kronor. Fastigheterna har tillträtts under det andra kvartalet och är förvärvade i fyra separata transaktioner.

Avtal har skrivits med Roplan Machining AB för uppförandet av en industrifastighet i Timrå om 4 500 kvadratmeter. Hyresavtalet är skrivet på 10 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 4,4 miljoner kronor. Investeringen i nybyggnationen beräknas till 55 miljoner kronor och tillträde kommer ske under Q1 2020. I väntan på tillträdet kommer Roplan att hyra den ovan nämnda förvärvade fastigheten i Timrå.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 308 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 344 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 december 2018 uppgick till 10,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bilaga