NP3 Fastigheter förvärvar och bygger nytt

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har förvärvat en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Aggregerade hyresvärdet uppgår till 7,7 mkr. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund för Swedol.

Industri- och kontorsfastigheten Företagaren 3 i Skellefteå har en yta om 4 722 kvm och ett årligt hyresvärde om 3,9 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till Optronic med en avtalslängd om 11 år. Bolaget utvecklar och tillverkar optiska sensorer för industrin. Tillträde sker i juli 2017 och säljare är sex privatpersoner.

Industri- och kontorsfastigheten Vivstamon 1:16 ligger i handels- och logistikområdet Birsta i Timrå strax utanför Sundsvall. Fastigheten har en yta om 5 400 kvm och det årliga hyresvärdet uppgår till 3,8 mkr. Fromells VIP Teknik är största hyresgäst med 67 % av hyresvärdet och är även säljare av fastigheten. Bolaget har 24 anställda och är verksam inom mekanisk verkstadsindustri. Tillträde sker juni 2017.

I Östersund har NP3 avtalat om att uppföra en fastighet om 1 700 kvm åt Swedol i Odenskog industriområde. Fastigheten kommer att Green Building-certifieras av Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.  Investeringen beräknas till 18-19 mkr och det årliga hyresvärdet uppgår till 1 649 tkr. Swedol beräknas tillträda fastigheten i april 2018 och hyresavtalet är tecknat på 10 år. Odenskog är ett område för lättare industri och b2b-handel där NP3 sedan tidigare äger flertalet fastigheter med bland annat Ahlsell och Svensk Cater som hyresgäster.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 mars 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 827 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 206 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till över 6,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se