NP3 Fastigheter förvärvar stor norrlandsportfölj

NP3 Fastigheter har förvärvat 38 fastigheter belägna i norra Sverige för 760 miljoner kronor. I och med förvärvet uppnår NP3 en stark marknadsposition även i Luleå och Umeå.

Fastighetsportföljen, som huvudsakligen är belägen i Borlänge, Falun, Härnösand, Luleå, Sundsvall och Umeå, omfattar totalt 145 000 kvadratmeter, varav merparten består av industri och logistik.

Umeå utgör den största andelen av förvärvet med 15 fastigheter. Umeå, tillsammans med Luleå, är de städer där NP3 har som mål att stärka sin närvaro i under 2014. Förvärvet ingår i bolagets tillväxtplaner inför en planerad börsnotering vid årsskiftet 2014/2015. Säljare är Kungsleden AB och fastigheterna tillträds 1 september 2014.

Catella Corporate Finance har biträtt NP3 som finansiell rådgivare och Falkenborn Advokatbyrå som legal rådgivare i förvärvet.

”Med förvärvet av en portfölj i denna storlek befäster vi ytterligare vår position som en betydande aktör på den norrländska marknaden. Förvärvet ger oss en stark närvaro i bland annat Umeå”, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB (publ).